THỰC HÀNH

KỸ NĂNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Thang điểm Jefferson
Đánh giá năng lực học tập suốt đời cho sinh viên y khoa.

XEM LẠI BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH BÀI LIFELONG LEARNING

Tự đánh giá khả năng LLL

Học viên sẽ đánh giá khả năng tự học tập suốt đời thông qua thang điểm Jefferson.
Điểm Jefferson càng cao, học viên càng có khả năng tự học tập suốt đời. 

Đánh giá mentoring

Để thực hành cố vấn y khoa (mentoring in medicine), các mentee (người được chỉ dạy) phải hoạch định được kế hoạch phát triển

Đánh giá khả năng học tập

Có 4 kiểu người học khác nhau đó là auditory learners, visual learners, read/write learners và kinethetic learners.
Khám phá bản thân bạn thuộc type người học nào để có thể khai thác được đúng năng lực học tập của mình.

Khung năng lực hành nghề

Tìm hiểu về khung năng lực hành nghề y khoa tại Việt Nam.

Bảng khảo sát
Lifelong learning

GỞI KHẢO SÁT

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1. Tìm câu trả lời cho một câu hỏi là việc làm rất xứng đáng (trong quá trình tìm kiếm và kể cả kết quả đạt được)

2. Học tập suốt đời là trách nhiệm chuyên môn của tất cả nhân viên y tế.

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

3. Tôi thích đọc các bài báo đề cập đến các vấn đề chăm sóc y tế/y khoa 

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

4. Tôi thường tham gia các nhóm học tập cho sinh viên

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

5. Tôi đọc y văn trong tạp chí, website hoặc sách giáo khoa ít nhất 1 lần/tuần

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

6. Tôi thường tìm các nguồn tài nguyên điện tử để tìm hiểu về những điều mới phát triển trong chăm sóc sức khỏe/y khoa

7. Tôi tin rằng tôi sẽ bị tụt hậu nếu tôi ngừng học tập những điều mới phát triển trong chăm sóc sức khỏe/y khoa

8. Một trong những mục tiêu quan trọng trong giáo dục chuyên ngành sức khỏe là hình thành kỹ năng học tập suốt đời cho sinh viên

9. Sự thay đổi nhanh chóng trong khoa học sức khỏe/y khoa cần liên tục cập nhật kiến thức và phát triển các kỹ năng chuyên môn mới

10. Tôi thường dành thời gian để tự học, thậm chí khi tôi có thời khóa biểu rất bận rộn hoặc có những nghĩa vụ phải làm khác.

11. Tôi nhận ra nhu cầu của tôi để được liên tục  tiếp nhận những kiến thức chuyên ngành mới.

12. Tôi thường tham gia các phần học tự chọn (vd hội thảo chuyên gia, bài giảng của khách mời hoặc phòng khám nơi tôi có thể tự nguyện cài thiện kiến thức và kỹ năng lâm sàng.

13. Tôi nắm bắt mọi cơ hội để tăng kiến thức/kỹ năng quan trọng với lĩnh vực của mình.

14. Cách tiếp cận ưu tiên trong việc tìm một đáp án cho một câu hỏi là để tìm một nguồn đáng tin cậy như sách giáo khoa hay nguồn tài liệu điện tử.

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- đồng ý
- rất đồng ý

The reflective practitioner
A guide for medical students

As a medical student, you are learning not only the scientific and clinical knowledge you need to become a doctor, but also the professional skills and identity that will help you to provide a high standard of care to your patients. The practice of reflection can assist you in this learning process.

Source: General Medical Council
https://www.gmc-uk.org/education/standards-guidance-and-curricula/guidance/reflective-practice/the-reflective-practitioner---a-guide-for-medical-students

Doctors’ Education, Training
and Lifelong Learning in
21st Century, Ireland

Tài liệu học tập

Oxford Handbook of Lifelong Learning
Lecture note
Bài 1: PHÁT TRIỂN BẢN THÂN  

DANH MỤC BÀI GIẢNG
HỌC PHẦN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Bài 2: LÀM VIỆC ĐỘC LẬP 
Bài 4: NGHIÊN CỨU VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG  
Bài 3: KỸ NĂNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
Bài 6: BÁO CÁO KẾ HOẠCH R&D PHỤC VỤ MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Bài 5: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

Phản hồi của học viên về trung tâm

Gởi phản hồi

Phòng 518, Nhà A1 – Trường Đại học Y Hà Nội
Số 1 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

ĐỊA CHỈ:
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN NHÂN LỰC Y TẾ